Dětský den se letos opravdu povedl

Děkujeme všem účastníkům a organizátorům za účast na nedělním Dni dětí. Kromě spousty soutěží nás tentokrát navštívili hasiči z Vysokého Újezda a Pavel Votápek, nositel řady ocenění ze soutěží ovládání biče v ČR i ve světě. Dále děkujeme sponzorům za podporu (MK Zeleň, Schenker, Jednota, Obecní úřad Mezouň). Fotografie jsou od včerejška dostupné na https://www.mezoun.cz/photos/gallery.php?g=103.