Plány pro rok 2012

Sportovní a kulturní akce:

  • květen: jarní nohejbalový turnaj
  • květen - červen: sportovní akce pro děti
  • 1. září 2012: V. ročník beatového festivalu Mezouňský zavírák
  • září: pozdimní nohejbalový turnaj

Obnova a revitalizace hřiště:

  • výstavba dětského hřiště na travnaté ploše vedle Spolkového domu (rozsah bude záležet na získání dotace od MMR)
  • generální oprava oplocení mezi prvním kurtem a mateřskou školou (akce je zcela závislá na získání dotace od kraje)
  • zajištění pravidelného sekání trávy (vlastními silami)
  • oprava tribunky (vlastními silami)