Plány na rok 2011

Na rok 2011 plánujeme tyto akce:

  • spoluúčast při pořádání dětského dne (květen - červen 2011)
  • jarní nohejbalový turnaj (květen - červen 2011)
  • IV. ročník beatového festiválku Mezouňský zavírák (první sobota v září, tj. 3.9.2011)
  • podzimní nohejbalový turnaj (září 2011)
  • výstava fotografií Včera a dnes (listopad - prosinec 2011)

Rozvojové plány mezouňského sportoviště pro rok 2011:

  • Ve spolupráci s OÚ Mezouň jsme požádali o dotaci od Středočeského kraje na kompletní výměnu oplocení u prvního kurtu.
  • Dále chceme požádat o dotaci od MMR na vybudování nového dětského hřiště v areálu mezouňského sportoviště.
  • Chceme odstranit základy bývalého skladu CO na zatravněné ploše vedle bývalé hasičárny, kde plánujeme umístění nového dětského hřiště.
  • A samozřejmě běžná údržba (pletí povrchu hřiště, sekání trávy, oprava střechy tribunky, oprava elektroinstalace v malém skladu sportovního náčiní atd.).