Dětský den

V sobotu 9. června 2012 jsme spolu se skauty a několika rodiči uspořádali na hřišti dětský den. Kromě soutěží na hřišti byl letos připraven pro děti přespolní běh, střelba lukem a tradiční opékání buřtů. Děkujeme všem účastníkům a organizátorům. Na webu obce jsou od včerejška fotky - viz https://www.mezoun.cz/photos/gallery.php?g=83.