Brigáda u příležitosti Dne Země

V pátek 20. dubna 2012 několik členů KSK spolu s oddílem Junáka provedlo jarní úklid v okolí obce. Celkem se sebraly 3 plné vozíky za auto (nejvíce zabrala černá skládka u Březné, v Pískách a u obchodu Jednoty u kontejnerů na tříděný odpad).