Brigáda na hřišti - bourání

V neděli se členové KSK a několik dalších nadšenců zapojilo do připravované rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice. Musela být zbourána zeď bývalého přístavku vzadu u hřiště, což se nakonec úspěšně podařilo. Firma tak může zahájit stavební práce.